Aanmelden voor workshops Landelijke NVBG dag op 11 februari 2017
NVBG
Landelijke NVBGdag 2017
Aanmelden voor activiteiten
Start aanvraag

Leden van de NVBG melden zich gratis aan met hun lidmaatschapnummer,
Niet leden wordt gevraagd hun naam, woonplaats en emailadres op te geven.

Wanneer u uw lidmaatschapsnummer of uw persoonlijk gegevens hebt ingevuld kunt u activiteiten kiezen.

Wanneer u geen lid bent van de NVBG wordt uw aanmelding defintief zodra de toegangsprijs voor de Landelijke NVBGdag 2017, zijnde € 10,--, is overgemaakt op rekening NL02 INGB 0000 3171 74 ten name van "NVBG" onder vermelding van "Landelijke NVBGdag 2017".

Alleen in te vullen door leden van de NVBG
Lidmaatschapnummer:  
 
In te vullen door niet leden van de NVBG
Voornaam of voorletters: 
Tussenvoegsel:  
Achternaam:  
Woonplaats:  
Land: 
Emailadres:  

     


Aanmeldingen activiteiten
Per activiteit is vermeld
- het max. aantal deelnemers
- het aantal definitieve aanmeldingen
- het aantal reserveringen
   (niet leden, die nog niet betaald hebben)
- het aantal deelnemers ochtendsessie
- het aantal deelnemers middagsessie

max. aanm. res. ochtend middag
Workshop Beeldmanupilatie in AV 
60 25 12 13
Workshop Geluid bij een AV-serie 
60 22 11 11
Talentenjacht voice-over 
198