Aanmelden voor het buffet na afloop van het Nationaal AV-Festival op 6 april 2019
NVBG Aanmelden buffet
Start aanmelden

Alleen in te vullen door leden van de NVBG
Lidmaatschapnummer:  
 
In te vullen door niet leden van de NVBG
Voornaam of voorletters: 
Tussenvoegsel:  
Achternaam:  
Woonplaats:  
Emailadres:  

     


Aanmeldingen buffet
U kunt zich tot en met 31 maart 2019 aanmelden voor buffet na afloop van het Nationaal AV-Festival op zaterdag 6 april 2019.

aantal aanmeldingen: 7

Het buffet gaat door indien er minimaal 20 aanmeldingen zijn ontvangen.