Aanmelden voor de Nationale AV-wedstrijd 2022 op 23 april 2022
NVBG
Nationaal AV Festival 2022
Aanmelden voor de Nationale AV-wedstrijd 2022
Start aanmelden
  • Leden van de Nederlandse Vereniging voor Beeld en Geluid (NVBG) melden zich aan met hun lidmaatschapsnummer.
    Deelname aan de Nationale AV-wedstrijd 2022 is voor leden van de NVBG gratis.
  • Zij die geen lid zijn van de NVBG dienen een 'Wedstrijd Account' aan te vragen. Dit wedstrijd account hoeft men maar één keer aan te vragen en is ook in volgende jaren geldig.
    Voor niet leden bedragen de deelnamekosten € 15,00.
Selecteer wat op u van toepassing is.
 Ik ben lid van de NVBG
Ik ben geen lid van de NVBG, maar heb wel een Wedstrijd Account
Ik ben geen lid van de NVBG en wil een Wedstrijd Account aanvragen

Lidmaatschapsnummer van de NVBG: 

    
Nummer Wedstrijd Account: 
of emailadres:

    
    

Nationale AV-wedstrijd 2022
De aanmeldingstermijn sluit op 5 maart 2022
Inzendingen
aanmeldingen 10
ontvangen producties 8