Aanmelden voor de Nationale AV-wedstrijd 2021 op 30 oktober 2021
NVBG
Nationaal AV Festival 2021
Aanmelden voor de Nationale AV-wedstrijd 2021
Start aanmelden
  • Leden van de Nederlandse Vereniging voor Beeld en Geluid (NVBG) melden zich aan met hun lidmaatschapsnummer.
    Deelname aan de Nationale AV-wedstrijd 2021 is voor leden van de NVBG gratis.
  • Zij die geen lid zijn van de NVBG dienen een 'Wedstrijd Account' aan te vragen. Dit wedstrijd account hoeft men maar één keer aan te vragen en is ook in volgende jaren geldig.
    Voor niet leden bedragen de deelnamekosten € 15,00.
Selecteer wat op u van toepassing is.
 Ik ben lid van de NVBG
Ik ben geen lid van de NVBG, maar heb wel een Wedstrijd Account
Ik ben geen lid van de NVBG en wil een Wedstrijd Account aanvragen

Lidmaatschapsnummer van de NVBG: 

    
Nummer Wedstrijd Account: 
of emailadres:

    
    

Nationale AV-wedstrijd 2021
De aanmeldingstermijn sluit op 3 september 2021
Inzendingen
aanmeldingen 16
ontvangen producties 15